فقه ـ جلسه ۰۰۸ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در این فرع اخیر بود که سید فرمود در فرض حرج اگر مصلی متحمل حرج شد گفت هرچه بادا باد، نماز را خواند مرحوم سید فرمود صحت صلاته، عرض کردیم که این یک مسأله ساریه است سیاله ای است، در موارد عدیده ای محل ابتلا است، در مواردی که دلیل […]

اصول ـ جلسه ۰۰۸ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم در مقدمات حکمت راجع به اینکه مقدمات چیست تمام شد، توضیح دادیم مقدمات حکمت را و آخر الامر ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از فرق های بین مطلق و عام این است که در عام ولو قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور میشود و ظهور مستقر در خصوص پیدا […]

فقه ـ جلسه ۰۰۷ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در فرع رابع بود که سجده اگر انجام بدهد قرار نخواهد داشت، جبهه اش ثبات نخواهد داشت، آیا این سجده به این مقدار واجب است أم لا؟ مرحوم سید و غالب معلّقین گفتند که: به همین مقدار سجده بکند، سرش را ببرد به آن وحل، همان گل شل سرش را […]

اصول ـ جلسه ۰۰7 ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در این بود که با آمدن مقید منفصل آیا اطلاق (کلمه نامفهوم) پیدا میکند، خراب میشود یا اطلاق منعقد شده است، منفصل مزاحم اطلاق است نه مانع از انعقاد اطلاق، منافی اطلاق منافی انعقاد اطلاق نیست، مزاحم اطلاقی است که منعقد شده است، مرحوم آخوند فرمود مزاحم است و مرحوم […]

اصول ـ جلسه ۰۰۶ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در این جهت بود که آیا انعقاد اطلاق توقع دارد بر عدم قرینه ی منفصله هم علاوه از اینکه باید قرینه ی متصله نباشد، کما هو واضح، باید قرینه ی منفصله هم نباشد، شیخ انصاری فرموده بود که: قرینه ی منفصله هم مانع است از انعقاد اطلاق، وقتیکه مولی قرینه […]

فقه ـ جلسه ۰۰۵ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مسأله‏ جدید است که مرحوم سید فرموده است سجده بر چیزی جایز است که قرار داشته باشد، یشترط ان یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یصح علی الوحل – همین گل و لای که میگویند، لای آن وحل است که خیلی آبکی است، وحل قرار […]

اصول ـ جلسه ۰۰۵ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مقدمات حکمت بود، یک کلمه‏ای که از دیروز باقی مانده است این است که، ما عرض کردیم امکان تقیید در مقام اثبات جزء مقدمات حکمت نیست، امکان تقیید ثبوتاً چرا، فرمایش مرحوم نایینی درست است، ولی مفروغ عنه است نیاز به بیان ندارد، ما از اطلاقی صحبت میکنیم که […]

فقه ـ جلسه ۰۰۴ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در این بود که ما دلیلی بر بدلیت داریم یا دلیلی بر بدلیت نداریم، اذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح، بدل ندارد دیگر، ساقط است دیگر، سجده بر هر چیزی کردی شرط ساقط است، بدلی ما نداریم. که عرض کردیم نظر صاحب جواهر است، مرحوم نایینی هم متمایل […]

اصول ـ جلسه ۰۰۴ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در فرمایش مرحوم نایینی بود حول مقدمات حکمت، مرحوم نایینی فرمود که اولین مقدمه از مقدمات حکمت این است که امکان تقیید باشد، بحث، بحث ثبوتی است، در مقام ثبوت امکان داشته باشد تقیید تا اینکه اطلاق ممکن باشد، در حقیقت، مرحوم نایینی میفرماید که، یکی از مقدمات ظهور اطلاقی […]