خارج فقه آیت‌الله گنجی ۱۴۰۲۰۸۱۰ «جلسه ۲۸»

از آیت‌الله گنجی

متن بدون ویرایش

خلاصه مطالب

نکات گعده